Pentu- ja rescuevälitys

  •  
  •  
  •  

kuva9

SIRL:n pentuvälitys palvelee kaikissa pennun hankintaan liittyvissä kysymyksissä.
Pentuvälitys välittää vain Jalostuksen tavoiteohjelman täyttäviä yhdistelmiä.

 

Välityksessä on neljä palvelua:

  1. Suunnitellut yhdistelmät
  2. Astutetut
  3. Syntyneet pentueet
  4. Pennunostajan opas ym. tietojen postitus
Kasvattajan tulee ottaa yhteyttä jalostustoimikuntaan saadakseen pentueensa välitykseen. Kasvattajan tulee olla SIRL:n jäsen ja mahdollisen kennelnimen tulee olla SKL:n kulloinkin voimassa olevien määräysten mukaisesti hyväksytty. Kasvattaja ei saa olla rikkonut Suomen eläinsuojelulainsäädäntöä tai Suomen Kennelliiton sääntöjä eikä kasvattajalla saa myöskään olla voimassaolevia Suomen Kennelliiton kurinpitomenettelyjä. Kasvattajan tulee olla allekirjoittanut kennelliiton uusin kasvattajasitoumus ja tästä kasvattaja toimittaa jalostustoimikunnalle kennelliiton antaman vahvistuksen.
Ilmoitus on voimassa kaksi kuukautta pentueen syntymästä, jos ei toisin sovita. Internetissä on listaus suunnitelluista yhdistelmistä, astutuksista ja pentueista sekä kasvattajan yhteystiedot. Pentuvälitystä hoitaa hallituksen nimeämä(t) henkilö(t).
Pennunostajan opas (pdf)
Suomen Irlanninsusikoirat ry:n jalostuksen tavoiteohjelma
Yhdistelmätiedustelun nettilomake
Maksashunttisitoumus
Pennunhankinta-asioissa yhteydenottoasi odotetaan osoitteessa:
sirl.jalostussihteeri(at)gmail.com
RESCUEVÄLITYS
Uusi koti irlikselle?
Haluaisitko hankkia nuoren tai jo aikuisen irlanninsusikoiran?
Tiedätkö jonkun, jolla olisi mahdollisuus antaa uusi koti nuorelle tai aikuiselle koiralle?
Onko oman perheesi tilanne sellainen, että joudut luopumaan koirastasi?
Suomen Irlanninsusikoirat ry:n rescuevälitys voi ehkä auttaa kodintarjoajaa ja kodintarvitsijaa löytämään toisensa.
Yhteystiedot:
sirl.rescue(at)gmail.com
p. 050 3481909 (klo 18-21)
Pentuvälityksessä välitetään ainoastaan SIRL:n jalostuksen tavoiteohjelman täyttäviä yhdistelmiä, pentueen saa pentuvälitykseen täyttämällä yhdistelmätiedustelun.

ASTUTETUT


SYNTYNEET