Yhdistys

  •  
  •  
  •  

Tavoitteena on jalostustoimikunnan-, jalostuskoirien (myös urosten) omistajien ja tuomareiden koulutus ja pentuvälityksen kehittäminen sellaiseksi, että se on kykeneväinen jakamaan todellista ja avointa informaatiota rodusta.

Yhdistyksen tehtävänä on antaa tukea jalostustyöhön (kannustava, ohjaava, neuvova), kerätä tarpeellista tietoa ja koostaa se muotoon, jossa se on kasvattajien hyväksikäytettävissä. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu myös valvoa kasvattajia, jotta he noudattavat heille asetettuja säädöksiä. Jalostustoimikunta on vain ohjaava elin, se ei kanna viimevastuuta yhdistelmistä, vaan vastuun kantaa kasvattaja.

Jäsenistön on saatava katetta rahoilleen. Rotujärjestö tiedottaa jäseniään postitse ja haluttaessa sähköisesti ja vastaa myös tietojen oikeellisuudesta. Rotujärjestö järjestää alueellista toimintaa, joka on lähempänä yksittäistä koiranomistajaa, tarkoituksena rodunomaisen tiedon jakaminen ja yleinen neuvonta. Rotujärjestö pyrkii siihen, että tiedon jakaminen ja rotuneuvonta tavoittaa koko jäsenistön hyvin maan joka osassa.

Ohje Suomen Irlanninsusikoirat ry:n lausuntoa, esitystä tai suositusta tarvitseville
Yhdistys antaa em. tilanteisiin vain todistuksen yhdistyksen jäsenyydestä. Kennelliitto pyytäjänä tarkistaa muiden tarvitsemiensa/pyytämiensä asiakirjojen oikeellisuuden.
Pyytäjän tulee siis olla Suomen Irlanninsusikoirat ry:n jäsen. Jäsenyys tarkistetaan ennen pyynnön käsittelyä. Pyytäjän tulee lähettää vapaamuotoinen lausuntopyyntö yhdistyksen sihteerille. Hallitus käsittelee pyynnön sen saapumisesta lukien seuraavassa kokouksessa. Erillistä kokousta ei pyyntöjen käsittelyä varten pidetä. Sihteeri lähettää kokouksen jälkeen lausunnon pyytäjälle, joka ITSE huolehtii asiakirjat eteenpäin.
Suomen Irlanninsusikoirat ry hallitus